Contact Us

Dito sa Hulagway, nais naming maipaliwanag ang mga natatanging katangian ng wikang Filipino. Kung may tanong ka, o nais mong tumulong sa aming adhikain, huwag mag-atubiling makontak kami <3!

Facebook: https://www.facebook.com/hulagway.ng.pilipinas/

Email: hulagwaypilipinas@gmail.com